Prawo nieruchomości

Zajmujemy się prawem nieruchomości. Dokładnie analizujemy każdy przypadek. Współpracujemy z rzeczoznawcą.

 

agentka nieruchomości

Nasze usługi obejmują:

 • negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych oraz umów deweloperskich
 • negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy lokali komercyjnych i mieszkaniowych
 • doradztwo w sprawach związanych z korzystaniem z nieruchomości
 • prowadzenie negocjacji w imieniu przedsiębiorców

 

 • due diligence nieruchomości: przeprowadzanie audytów prawnych budynków, lokali i gruntów w celu określenia potencjalnych ryzyk
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych
 • prowadzenie spraw dotyczących zniesienia współwłasności, eksmisji i zasiedzenia: opracowywanie dokumentacji i przeprowadzanie całej procedury

 

Jakie akty prawne regulują funkcjonowanie nieruchomości i zarządzanie nimi?

 

Funkcjonowanie i zarządzanie nieruchomościami jest regulowane przez:

 • ustawę o gospodarce nieruchomościami
 • ustawę o własności lokali
 • ustawę o ochronie praw lokatorów
 • ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawę o ochronie praw lokatorów
 • prawo spółdzielcze