Prawo cywilne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Pomagamy Klientom w:

  • sprawach o zapłatę
  • sprawach o zasiedzenie
  • sprawach o podział majątku
  • sprawach o zniesienie współwłasności
  • sprawach dotyczących wykonywania umów

 

dokumenty

Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne uważane jest za jedną z najważniejszych gałęzi prawa. Reguluje ono stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego: osobami fizycznymi i prawnymi. Jego najważniejszą zasadą jest równorzędność podmiotów i ich pełna autonomia. Wszelkie spory rozpatrywane są w postępowaniu cywilnym, którego celem jest ochrona interesów jednostki poprzez rozstrzyganie konfliktów.

 

We właściwym, klasycznym prawie cywilnym wyróżnia się następujące działy:

  • część ogólną: reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego
  • prawo rzeczowe: reguluje kwestie związane z korzystaniem z dóbr majątkowych
  • prawo zobowiązań: reguluje relacje pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą
  • prawo spadkowe: określa zasady, na jakich przekazywany jest majątek
  • prawo rodzinne: zawiera normy regulujące stosunki prawnorodzinne i stosunki majątkowe wewnątrz rodziny