Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Zajmujemy się sprawami związanymi z ogłaszaniem upadłości konsumenckiej (upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Dokładnie analizujemy sytuację Klienta, aby ocenić szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i dopełniamy wszelkich formalności.

Usługa obejmuje:

  • sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką
  • reprezentację osób fizycznych przed sądem upadłościowym
  • wnoszenie środków zaskarżenia w postępowaniach przed sądem upadłościowym

 

książka o prawie

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa przewidziana dla osób fizycznych, której celem jest ich oddłużenie w sytuacji, gdy nie są one w stanie spłacić swoich długów. Oddłużenie może polegać na zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika lub na całkowitym / częściowym umorzeniu długów.

 

Procedura upadłości konsumenckiej obejmuje co najmniej 2 etapy: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz postępowanie upadłościowe właściwe, które kończy się oddłużeniem.