Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Zajmujemy się sprawami związanymi z odszkodowaniami za wypadki komunikacyjne. Najczęściej reprezentujemy:

  • osoby, które ucierpiały w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • rodziny osób, które zginęły w wypadkach lub w ich wyniku pozostają w stanie wegetatywnym
  • osoby, które mają prawo wnioskować o środki znajdujące się na subkoncie ZUS lub OFE zmarłego członka rodziny
  • osoby, którym wypłacono zaniżoną kwotę odszkodowania

Dokładnie analizujemy każdą sprawę i określamy wysokość należnego odszkodowania. Wskazujemy dodatkowe świadczenia, które przysługują Klientowi. Ponadto sporządzamy odpowiednią dokumentację procesową i reprezentujemy Klientów przed sądami właściwymi wszystkich instancji.

 

uścisk doradcy

Czym jest odpowiedzialność odszkodowawcza?

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza jest jedną z podstawowych odpowiedzialności ujętych w kodeksie cywilnym. Oznacza ona, że każda osoba, która wyrządziła szkodę drugiej osobie, zobowiązana jest do jej naprawienia, jeśli istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem sprawcy.