Prawo spadkowe

Zajmujemy się prawem spadkowym. Udzielamy porad prawnych: pomagamy m.in. w wyborze formy rozporządzenia na wypadek śmierci. Zajmujemy się również analizowaniem testamentów i wyjaśniamy konsekwencje prawne ich postanowień. Ponadto doradzamy w kwestii sporządzania wniosków (np. wniosku o nabycie spadku) oraz pozwów (np. pozwu o zachowek). Przygotowujemy także apelacje. Reprezentujemy Klientów przed urzędami i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

 

pusty portfel

Prowadzimy sprawy dotyczące:

  • nabycia spadku
  • podziału spadku
  • uznania spadkobiercy za niegodnego spadku
  • podważenia testamentu
  • odrzucenia spadku
  • zachowku po rodzicach
  • testamentu
  • wydziedziczenia
  • uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku

W każdym przypadku dokładnie analizujemy sytuację Klienta w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań prawnych.

 

Czym jest dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu bądź testament jest nieważny, a także w przypadku, gdy ustanowieni spadkobiercy nie chcą lub nie mogą przyjąć spadku.

Reguły dziedziczenia opierają się na stosunkach pokrewieństwa, małżeństwa i przysposobienia. Na mocy kodeksu cywilnego spadkobiercami ustawowymi mogą być: zstępni, małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, dziadkowie, gmina, a w szczególnym wypadku także Skarb Państwa.