Prawo administracyjne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa administracyjnego. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny.

Zajmujemy się przede wszystkim:

  • sporządzaniem odwołań, zażaleń i skarg w postępowaniu administracyjnym
  • opracowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego
  • reprezentowaniem Klientów przed organami i sądami administracyjnymi

Składamy wnioski dowodowe w imieniu Klienta. Ponadto sporządzamy wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji.

 

młotek sędziego

Co to jest prawo administracyjne i na czym polega jego specyfika?

 

Prawo administracyjne jest jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa i dotyczy wielu codziennych aspektów ludzkiego życia. Reguluje ono stosunki administracyjno-prawne pomiędzy określonymi podmiotami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność prawną) a organami administracji publicznej. Stosunki te charakteryzują się tym, że jednym z podmiotów jest zawsze organ administracji publicznej, który posiada uprawnienia władcze i tym samym może zastosować wobec drugiego podmiotu środki przymusu.